Artiklen er fra Lokalhistorisk Forenings
Årbog 1985 og

skrevet af Tommi Larsen,
født 1944 i Vridsløselille,
opvokset i Glostrup og Herstedøster,
boet i Bramming siden 1974.
Cand. scient. i geografi og geologi 1971.
Underviste i geografi på Esbjerg Statsskole og
i ingeniørgeologi på Esbjerg Teknikum.
Geologisk rådgiver for et ingeniørfirma i Esbjerg.
Byrådsmedlem for Folkelisten fra 1982.


For oplysning om stedets geologi:
klik på stedets grønne cirkel.


Geologien på Bramming Egnen ... 10 Start Geologien på Bramming Egnen